RSS

gdzie zgłosić samowolę budowlaną

Trzydziestka już już


Temat: droga część 3

dlaczego nie może być sądowego ustanowienia służebności?
Znalazłem, że jednak można
http://www.prawo.lex.pl/c.../ustadrogi.html
http://www.millercanfield...14404817868.pdf
W przypadku gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni. Oczywiście udowodnienie tego przed sądem jest po Pana stronie.
Przepraszam. Sprawdziłem tylko art. 145 kodeksu cywilnego, który daje możliwość ustanowienia drogi w sytuacji gdy nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Na szczęście sądy nie zawsze trzymają się dosłownie przepisu co wynika z komentarzy.
Na pewno sprawdzę jeszcze komentarze na uczelni.

ile trwają takie sprawy w sądzie?
Nie wiem. W małych miejscowościach jest szybciej.

czy on może to jakoś wygrać?
Jeśli ta działka nie należy do niego lub nie jest obciążona jakimś prawem na jego rzecz to nie.

jeśli nie to każdy może takie rzeczy robić i nie być ukarany?
Raczej kradzież nie wchodzi w grę. Jeśli ogrodzenie stoi od strony drogi publicznej to na pewno jest to samowola budowlana. Takie ogrodzenie trzeba zgłosić.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=10957Temat: Uprawnienia kwalifikacyjne Grupa E1
Witam
Aby ułożyć kabel w ziemi oprócz wiedzy jak dobrać właściwy, jak obliczyć spadki napięć jak sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej trzeba między innymi wykonać następujące czynności:
1. Uzyskać aktualną mapę do celów projektowych
2. Nanieść na mapę trasę kabla
3. Uzgodnić trasę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej (w Zespole Uzgadniania Dokumentacji) jego trasę (do wniosku dołączyć wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z rejestru gruntów zaświadczający o prawie dysponowania terenem i zgody właścicieli działek przez który przebiega kabel jeżeli nie dysponuje się całym terenem).
4. Opracować projekt.
5. Dokonać zgłoszenia wykonania prac (odczekać 31 dni na odpowiedź lub jej brak) lub uzyskać pozwolenie na budowę.
6. I dalej zgodnie z Prawem Budowlanym
Projekt musi podpisać niezależnie czy kabel będzie traktowany jako przyłącze czy sieć osoba posiadająca uprawnienia do projektowania. Jeżeli nie będzie to przyłącze to jeszcze sprawdzający (osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń).
Pracami powinna kierować osoba posiadające uprawnienia budowlane w zależności od zakresu prac albo w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Do kopania rowów i podłączenia kabla wystarczy świadectwo kwalifikacyjne E1. A do sprawdzenia kabla D+ pomiary. Wszystko inaczej wykonywane może być potraktowane jako samowola budowlana i obłożone karami.
Ponadto to coś co nazywa się "świadectwo kwalifikacyjne" nie jest w żadnym wypadku żadnym uprawnieniem. To tak naprawdę rodzaj świadectwa BHP.
Pozdrawiam
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5254


Temat: Nękanie czy nadgorliwość insp bud
Dopiero kupiliśmy działkę, a już wzywa nas powiatowy inspektor nadzoru budowlanego do stawienia się na działce wyznaczonego dnia i przedstawienia dokumentów /nie napisali jakich/. Uzyskaliśmy zezwolenie na połączenie z drogą gminną, urzędnik gminny był na wizji w terenie, zaakceptował, wydał odpowiedni dokument. Chcemy w przyszłym roku wjechać na działkę z przyczepą kempingową, w związku z tym w tym roku zepchnęliśmy ziemię ze środka działki w kierunku podjazdu /działka leży na skarpie/. Niwelacji terenu /jeśli nie pod budowę/ nie potrzeba zgłaszać, a podjazd nie był utwardzany, tylko wyrównany + dwie wywrotki kamieni, żeby się uleżało do przyszłego roku.
Czy mogą to potraktować jako samowolę budowlaną?Czy ktoś miał podobny przypadek? Pomóżcie !
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=117150


Temat: Nękanie czy nadgorliwość insp bud
Pytanie zasadnicze. Czy ta działka jest, z punktu formalnego, budowlaną?
Jeśli jest, to faktycznie wszelkie prace wykonane na tej działce bez pozwolenia lub zgłoszenia, mogą być uznane za samowolę i PIB ma prawo do kontroli - zwłaszcza na wezwanie innego urzędu.

Natomiast jeśli rzeczona działka nie ma statusu budowlanej, to nie podlega zapisom PB np. odnosnie niwelacji i utwardzaniu. Konkludując - jesli działka jest rolna, to uprzejmie poinformuj o tym fakcie PIB, dodając, że przygotowywałeś stanowisko pod uprawy np. szparagów.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=117150


Temat: Prosze o pomoc-zwrot vat.
Proszę o pomoc!
We wniosku o zwrot VAT w części G (Informacja o załącznikach) trzeba załączyć:
1.Kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku mieszkalnego.
2.Kopie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Nie mam żadnego z tych dokumentów.
Mam pozwolenie na budowę to nie jest żadna samowola
Dom został wybudowany w 1990r jest umieszczony w planach gminy.
Mam księgę wieczystą na działkę, na której budynek jest zbudowany.
Nie mam jednak żadnego dokumentu z dwóch wyżej wymienionych.
Co powinienem zrobić i gdzie się zgłosić o wydanie takich dokumentów?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=60870


Temat: W JAKIM MOMENCIE WYTYCZALISCIE DOM NA DZIAŁCE ????

chodzi mi o to ,czy po otrzymaniu pozwolenia na budowe czy jeszcze przed ? Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i po siedmiu dniach od zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym faktu rozpoczęcia robót. Na plac wjechała spycharka i ściągnęła humus. Wczesniej tego nie rób, bo wbicie łopaty przed upływem tych siedmiu dni może zostać potraktowane jak samowola budowlana.

Po wylaniu ław- geodeta jeszcze raz zwizytował budowę i sprawdził, czy ławy są wylane zgodnie z wytyczeniem.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=85279


Temat: Dziennik Robina
No to kiszka.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że każda próba niwelacji działki przed uprawomocnieniem się zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych jest samowolą budowlaną. Wypada czekać...
Ale pocieszające jest, że dziś odebrałem umowe z ZE, zgodę z Zarządu dróg na postawienie płotu zgodnie z projektem, zgode na zrobienie przyłączy wodnych i elektrycznych zgodnie z projektem i zrobienie wjazdu na działkę tak, jak chcieliśmy. Niestety, trzeba ten wjazd zaprojektować a może to zrobić tylko ktoś z uprawnieniami drogowymi...Wrrrrrr.... Znowu zwłoka...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=46801


Temat: Przyłącze wodociągowe
Gmina nie wymaga, ale zgłoszenie do starostwa trzeba zrobić - inaczej jest to samowola budowlana.
Woda zwykle 1,5 - 1,7 m i można dać rurę ochronną - średnicę której uzależniłbym od średnicy kreta którym będą robić przecisk. Nie można dawać rury o średnicy dużo mniejszej od kreta, bo może dojść do opadnięcia gruntu.
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=128123


Temat: jak oblicza się powierzchnię zabudowy?
Szukam definicji "powierzchni zabudowy".
Kilka lat temu wystawiłam na ogródkach dzialkowych altanę o wymiarach 4mx6m, wysokość 4,8 m.
Prawo Budowlane:
(Art 29.1.4 - "Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;"

i Art. 30.1 - "1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;"
)

Zgodnie z powyższym na budowę takiej altany wystarczyła mi zgoda Prezesa Zarządu ogródków działowych. Rok temu wykonałam ocieplenie tej altany, dałam ocieplenie 10 cm. No i jest problem
Po obrysie elewacji przekraczam powierzchnię 25 m2

Czy powierzchnia zabudowy jest po obrysie warstwy konstrukcyjnej czy po obrysie elewacji.
Czy jest to już samowolka budowlana, czy jeśli życzliwy sąsiad (a jest taki) poda mnie, jaka grozi mi kara?
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=56218


Temat: Zgłoszenie robót budowlanych
Witam.
Co mam zrobić?
Wymieniłem w zeszłym roku pokrycie dachowe i więźbę na moim domku letniskowym, ale NIE zgłosiłem tego odpowiednim organom.
Poprostu mialo to być tylko część pokrycia ale okazało sie że trzeba było wymienić też część więźby no i całe pokrycie. Pokryłem blachą trapezową.
Czy wymagane było pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie?
No i ci robić teraz? Czy zgłosić może nie sprawdzą?! Czy nic nie robić - może sie uda?
Co sądzićie?
Domek jest na wsi "zabitej dechami" wokoło wszyscy mówią że nie zgłaszają takich robót ale trochę sie boje ze to samowola budowlana i mogą mi wlepić mandat albo kazać rozebrać.
Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=19522


Temat: Odbiór domu I
Art.*54.*(60) Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Art.*55.*(61) Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII i XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 3;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Dom jednorodzinny to kategoria I i nie podlega żadnej kontroli urzędniczej (taka kontrola od dawna nie obowiązuje), chyba ze zachodzą przypadki art 55 pkt 1,2,3 (min. samowola, istotne odstępstawa z pkt 2).Jeżeli Woj nie miał zadnego takiego przypadku i jeżeli inwestycja Woj nie jest halą sportową to mamy doczynienia ze skandalicznym stosowaniem prawa budowlanego oraz sporym brakiem świadomości(raczej kompletnym w podstawowym zakresie) wśród inwestorów.
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=25400


Temat: Samowola budowlana i naruszenie własności
Samowola budowlana i naruszenie własności
  Witam serdecznie!

Mam pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać, stąd moje pytanie na tym forum.

Jestem właścicielem części domu, który stoi na pewnej działce. Mam 1/3 udziału wspólnego w tej działce, 2/3 posiada sąsiad.

Niedawno sąsiad zaczął budowę "przybudówki" do naszego wspólnego budynku (on posiada piwnicę i parter, ja piętro i strych), nie pytając mnie o zgodę. Przypuszczam, że nie ma on także pozwolenia na budowę, gdyż w miejscu w którym buduje tą, jak on to nazwał, spiżarnię, przebiega linia przyłącza gazowego.
Gdy zwróciłem mu uwagę, że robi to wszystko raczej bezprawnie, powiedział mi: "a co ja mu mogę zrobić?"

No i właśnie. Chciałbym się dowiedzieć, co ja mogę w tej chwili zrobić?
Czy jeśli mamy udziały w gruncie w stopniu 1/3 moje i 2/3 jego, to czy on może sobie budować cokolwiek bez mojej zgody?
Gdzie ewentualnie mogę zgłosić i na jakiej podstawie, ten przypadek do rozpatrzenia?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=58074